Kontakt

Kontakt w sprawie dyspenserów do wina, dozowników do wina

Masz pytanie odnośnie dyspenserów

Chcesz nawiązać z nami współpracę, dowiedzieć się czegoś więcej na temat dyspenserów do wina, oferty naszych dozowników do wina napisz !!!

Dane kontaktowe

ADRES DO FAKTUR, ADRES KORESPONDENCYJNY
DZIAŁ HANDLOWY, MAGAZYN:

LUTHMAR Sp. z o.o.

40-750 Katowice, ul. Głogowa 47

+48 (32) 204 59 14

Blad: Próba polaczenia z baza danych nie powiodla sie. Prosimy spróbowac pózniej.

'; exit; } // //mysqli_query($db, "SET NAMES 'utf8' "); include('templates/email.php'); session_start(); $msg=''; if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { $recaptcha=$_POST['g-recaptcha-response']; if(!empty($recaptcha)) { include("getCurlData.php"); $google_url="https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"; $secret='6LeBox0UAAAAADwKpYXZrw1T9Oatetl5KjDFSGu1'; $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $url=$google_url."?secret=".$secret."&response=".$recaptcha."&remoteip=".$ip; $res=getCurlData($url); $imie_nazwisko = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['imie_nazwisko'] ) ) ) ); $telefon = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['telefon'] ) ) ) ); $email =strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['email'] ) ) ) ); $tytul = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tytul'] ) ) ) ); $tresc_wiadomosci = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['tresc_wiadomosci'] ) ) ) ); $pole = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pole'] ) ) ) ); $akceptacja = strip_tags( stripslashes( htmlspecialchars( trim( $_POST['pole'] ) ) ) ); $data_dodania=date("Y-m-j H:i:s"); $wynik_4 = mysqli_query($db, "INSERT INTO uczestnik (imie_nazwisko, telefon, email, tytul, tresc_wiadomosci, adres_ip, akceptacja, data_dodania ) VALUES ('$imie_nazwisko','$telefon','$email','$tytul','$tresc_wiadomosci','$ip', '$akceptacja','$data_dodania') "); if( !empty($imie_nazwisko) && !empty($telefon) && !empty($email) && !empty($tytul) && !empty($tresc_wiadomosci) ){ wiadomosc_email($imie_nazwisko,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci, $akceptacja, $ip); wiadomosc_email_kopia($imie_nazwisko,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci,$akceptacja, $ip); ?>
'.$data_dodania=(date('Y-m-d H:i:s'));//proba dodania //echo "
".$date2 = ('2014-01-26 22:57:00');// wpisu dokonano $data_dodania=strtotime($data_dodania); $data_dodania_baza=strtotime($data_dodania_baza); "
suma: ".$roznica=$data_dodania-$data_dodania_baza; "
zamiana: ". $aktualna_godzina=intval($roznica/$minuta); $aktualna_godzina=5-$aktualna_godzina; if($aktualna_godzina<=5 && $aktualna_godzina>=0 && ($ip==$ip_baza)) { $komunikat.='
Sprawdz najpierw pocztę, albo jesteś spamerem...
Kolejny wpis możesz dokonać za '. $aktualna_godzina .' min
'; echo $komunikat; return $komunikat; } if(!$wynik1) { $komunikat = '
Wykonanie zapytania nie powiodło się
'; echo $komunikat; return $komunikat; } if($ilosc_wierszy >0) { $komunikat = '
Podane dane :
'.$imie.' '.$nazwisko.' '.$telefon.' '.$email.'
już zostały wprowadzone


'; //echo $komunikat; //return $komunikat; } if($ilosc_wierszy >= 0) { //$zatwierdzenie = 'NIE'; $data_dodania=date("Y-m-j H:i:s"); $data_dodania=date("Y-m-j H:i:s"); $wynik_4 = mysqli_query($db, "INSERT INTO uczestnik (imie_nazwisko, telefon, email, tytul, tresc_wiadomosci, adres_ip, data_dodania ) VALUES ('$imie_nazwisko','$telefon','$email','$tytul','$tresc_wiadomosci','$ip','$data_dodania') "); if( !empty($imie_nazwisko) && !empty($telefon) && !empty($email) && !empty($tytul) && !empty($tresc_wiadomosci) ){ wiadomosc_email($imie_nazwisko,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci, $ip); wiadomosc_email_kopia($imie_nazwisko,$telefon,$email,$tytul,$tresc_wiadomosci, $ip); ?>