Możliwość biznesowe dyspenserów do wina

Szansa na smak wina stała się coraz bardziej dostępna i zróżnicowana.

Możliwość biznesowe dyspenserów do wina

Pobieranie danych z dyspensera
Istnieją trzy inne gniazda na panelu bocznym:

 • USB Loader do załadowania oprogramowania i aktualizacji
 • Ethernet RJ45
 • USB typu slave, aby umożliwić opcjonalne funkcje.
Powyższa komunikacja pozwala na kontrolę degustowanego wina, pobierania statystyk sprzedaży i późniejszą analizę.
Pobieranie danych z dyspensera USB, ethernet

Karty megnetyczne do Dyspenserów do wina
Urządzenie Smart Card Loader pozwala załadować kartę kredytową dla klientów, aby mogli dozować wina z dynspensera DXE8 "Touch". Urządzenie te również pozwala zaprogramować kartę dla operatora lub osoby uprawnionej do modyfikacji, jak i zwykłego klienta. Po włożeniu karty do czytnika, otrzymujemy informację o środkach zgromadzonych na karcie. Jeżeli chcemy doładować kartę, wybieramy na urządzeniu odpowiednią kwotę i zatwierdzamy operację. Wszystkie operacje wykonujemy na panelu dotykowym urządzenia. Po zasileniu karty automatycznie otrzymujemy informacji o zwiększeniu kwoty na karcie. Karty działają tylko z dozownikami do wina DXE8 "Touch".
Klient, aby skosztować wina, musi posiadać na karcie magnetycznej odpowiednią ilość funduszy. Karta magnetyczna do dyspensera może posiadać logo firmy, oraz nadruk z własną reklamą w dowolnej palecie barw.

Karta do dozownika do wina
Programowanie karty do dyspensera
Proces ładowania karty magnetycznej
Ładowanie karty magnetycznej dyspensera
Wyświetlenie zawartości załadowanych funduszy

Karty megnetyczne do Dyspenserów do wina, do zarządzania
Istnieje możliwość zaprogramowania karty dla operatora lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie dyspenserem. Taka osoba może ustawić cenę, dawki, temperaturę, załadunek oraz usunięcie butelki. Po włożeniu karty do dozownika DXE8 "Touch" istnieje możliwość przeprogramowania ustawień. Samą kartę również można przeprogramować i wtedy staje się ona zwykłą kartą dla użytkownika.
Aby załadować butelkę należy sprawdzić, czy dozownik jest włączony i włożyć kartę magnetyczną administracyjną (operatora do gniazda pod wyświetlaczem, włożyć kartę chipem do góry). Otworzyć drzwi komory butelki i sprawdzić, czy istnieją dwa elementy dystansowe z każdej butelki wyciągu tłoku. Elementy dystansowe mogą być usunięte lub umieszczone jeden na drugim w zależności od wysokości każdej butelki. Zalecane jest, aby zawsze zaczynać od dwóch przekładek, ponieważ jest to poprawna instalacja. Jeżeli zaistnieje potrzeba, butelki usuwamy je pojedynczo.

czytnik kart magnetycznych do dyspenserów

 • Oszczędność wina, dzięki długiemu okresowi przechowywania butelki po otwarciu.
 • Dyspensery można nastawić na określoną objętość rozlewania wina, co eliminuje jego straty.
 • Możliwość indywidualnego nastawienia porcji nalewanego wina ułatwia klientom wybór odpowiedniego smaku wina dla swoich potrzeb, a co za tym idzie zwiększa sprzedaż wina w lokalu.
 • Dyspensery mogą być obsługiwane przez barmana, bądź klienta, jako samoobsługowe dozowniki do wina za pomocą karty chipowej. Karta ładowana jest przy barze, użytkownik sam decyduje, jakie wino, w jakich ilościach i za jaką kwotę konsumuje. Istnieje możliwość umieszczania na karcie reklam oraz logo.
 • Karty te mogą być sprzedawana, jako upominki lub prezenty.
 • Wszystkie nasze dyspensery posiadają podział na strefy oraz oświetlenie LED.
 • Możliwość indywidualnego nastawienia porcji nalewanego wina ułatwia klientom wybór odpowiedniego smaku wina dla swoich potrzeb, a co za tym idzie zwiększa sprzedaż wina w lokalu.
 • Możliwość personalizacji dyspenserów poprzez dodanie własnego loga, zdjęcia lub niestandardowego koloru obudowy.
 • Możliwość regulacji temperatury w strefach od 7 do 18 st.C.
 • Możliwa jest kontrola sprzedaży wina poprzez połączenie przez port USB. Statystyki sprzedaży zapisywane są na pendrive.
karta chipowa LaVineria
LaVineria dyspensery do wina
Dozownik do wina wraz z butelkami
Regulacja butelek w dozowniku do wina
Dyspenser do wina wnetrze
Regulacja ilości butelek w dyspenserze