Dyspensery do wina

Dyspensery do wina to urządzenia...

Dyspensery do wina to urządzenia...

Dyspensery do wina
Dyspenser do wina musi mieć 20 cm (8 cali) z prawej strony oraz powyżej dozownika, aby zapewnić odpowiednią wymianę ciepła przy pomocy kratek wentylacyjnych i skraplacza. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 26 ° C (79 ° F); wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 60%
Dozownik działa pod ciśnieniem azotu spożywczego (N2) lub argonu (Ar). Przy pomocy panelu dotykowego w dozowniku możemy regulować ciśnienie wejściowe do 1,5 bara.

produckja dyspensera do wina
etap tworzenia dyspensera do wina
wykonanie dyspensera do wina
elementy montażowe dyspensera do wina
wykonanie dozownika do wina

Temperatura w komorze z win czerwonych jest widoczna w lewym górnym rogu (zwykle 18 ° C). Temperatura w komorze z winem białym jest widoczna w prawym górnym rogu (zwykle 8 ° C). Do ustawienia temperatury w dyspenserze słuzy wyświetlacz, w przypadku jeśli chcesz załadować osiem butelek tych samych win, nie ma znaczenia czy wina białe czy wina czerwone, należy ustawić tą samą temperaturę na dóch wyświetlaczach następnie wysunąć przegrodę pomiędzy dwoma strefami temperatury w komorze dozownika. Pozwoli to zachować tę samą temperaturę w całej komorze. Wyświetlacze temperatury również wykazują średnią ważoną temperaturę w środku przedziału.

Wszystkie butelki wina powinny być załadowane prawidłowo, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie systemu wraz z prawidłowym dozowaniem. Niektóre butelki mogą być puste, równoważne jest z faktem że nie można z nich korzystać. Aby zapewnić właściwości organoleptyczne wina, powinniśmy załadować pełne butelki, które właśnie zostały otwarte.

dyspenser do wina

Wyświetlana jest cena dla każdej butelki. Standardową walutą jest € - Euro, ale istnieje możliwość dodania symbolu, ta opcja dostępna jest na życzenie. Dla każdej butelki istnieją dwa przyciski, odpowiednio do różnych dawek: górny przycisk jest małą dawkę (na przykład w przypadku małego kieliszka); przycisk poniżej oznacza duża porcję (na przykład w przypadku dużych kieliszków).
Główny wyświetlacz pokazuje kredyt na karcie.

Przygotowanie stref temperatury w dyspenserze dla butelek, komora może pomieścić osiem butelek w standardowym rozmiarze 0,75 L i 1,5 L rozmiar magnum, o następujących proporcjach białego na czerwony:

  • 8 butelek tylko czerwonego wina. Należy usunąć przegrodę z jednej strefy temperatury w komorze i ustawiona w tej samej temperaturze (na przykład 18 ° C) dla obu stref
  • 8 butelek jedynego białego wina. Należy usunąć przegrodę z jednej strefy temperatury w komorze i ustawiona w tej samej temperaturze (na przykład 7-8 ° C) dla obu stref;
  • 4 czerwone wina po lewej stronie i 4 białe wina po prawej stronie. Należy wstawić przegrodę, która oddzieli butelki wina i ustawić wyższej temperatury dla lewej komory (na przykład, 18 ° C, po lewej i po 7-8 ° C, po prawej stronie);
  • 5 czerwonych win na lewo i 3 białe wina po prawej stronie. Należy wstawić przegrodę, która oddzieli butelki wina i ustawić na wyższą temperaturę lewej komory (na przykład, 18 ° C, po lewej i po 7-8 ° C, po prawej stronie);
  • 6 czerwonych win na lewo i 2 białe wina po prawej stronie. Należy wstawić przegrodę, która oddzieli butelki wina i ustawić na wyższą temperaturę lewej komory (na przykład, 18 ° C, po lewej i po 7-8 ° C, po prawej stronie);
dozownik do wina
dyspenser do wina